Bộ lọc không khí thay thế Sullair

Liên hệ: 0914 003 470 để nhận báo giá
  • Thời gian làm việc> 2000H 
  • Chênh lệch áp suất ban đầu <0,02MPA Lượng 
  • dầu dư <3PPM
  • Thời gian làm việc> 2000H 
  • Chênh lệch áp suất ban đầu <0,02MPA Lượng 
  • dầu dư <3PPM

Mô hình máy nén khí Sullair

Phần bộ lọc gốc

Mô hình Coolworks

LS-10-25 ~ 30

043334

KT 06 280 133

02250131-496

KT 06 280 133

LS10-40

88290006-013

KT 08 305 155

040596

KT 08 305 155

02250044-537

KT 08 305 155

LS12-50 mẫu cũ

250018-652

KT 10 407 175

049602

KT 10 407 175

02250131-498

KT 1O 407 175

LS16-60 LS16-75

02250131-499

KT 16 330 230

LS16-75 LS16-100

88290002-337

KT 13 480 240

88290002-338

KT 11 476 127N

LS20-100

02250131-012

KT 15 432 252

02250131-013

KT 12 392 144

02250046-012 / 02250145-731

KT 15 432 252

02250046-013

KT 12 392 144

LS20-125 LS20-150

88290001-469 / 405158

KT 14 380 300

LS20S-175 LS20S-200

88290003-111 / 888290003-730

KT 19 450 415

LS25S-250 LS25S-300 LS25S-350

88290001-466

KT 25 564 384

88290001-467

KT 20 485 240N

02250051-238

KT 25 610 382

02250051-239

KT 20 585 250N

TS32S-400L TS32S-450HL

88290004-372

KT 19 640 415

Máy cầm tay 400 ~ 425

88290005-590

KT 10 360 200

88290005-591 (phương tiện giấy

 

WS3008 (WS3000 loạt 8kgmachine

02250125-372

KP 09 347 165

LS32-450HWC

02250135-149

KT 25 740 350

Máy cầm tay điện EPQ1000IEC

Bộ lọc trước 88290003-034

KT 19 460 300

88290003-467 bộ lọc trung bình thành phần sợi tổng hợp

KT 14 471 161N

LS10-30 mẫu mới

02250125-371

KP 08 320 135

 

02250127-684

KP 10 390 185

LS20-150 trước giai đoạn

Bộ lọc trước 409853

KT 17 400 290

LS20-150 giai đoạn meduim

409854/02250135-148 part phần mớiKhông. Bộ lọc trung bình

KT 13 356 173N

LS25S-250H giai đoạn trước

Bộ lọc trước 250007-838

KT 24 736 350

Giai đoạn meduim LS25S-250H

Bộ lọc trung bình 250007-839

KT 20 700 252N

750XH

88290007-018

KT 21 605 325

DPQ750HH (giai đoạn trước) 27,2cbm

Bộ lọc trước 88290005-013

KT 19 460 300

DPQ750HH stage giai đoạn trung bình) 27,2cbm

Bộ lọc 88290005-014medium fiber sợi tổng hợp

KT 14 471 161N

 

88290013-079

KP 02 180 250

Máy nén khí ly tâm Su 120cbm

Bộ lọc 3 bộ / bộ

CR102152

KT 35 300 613

Máy nén khí ly tâm Su

CK960139

KT 45 300 750