Tách dầu thay thế Kaeser

Liên hệ: 0914 003 470 để nhận báo giá
  • Thời gian làm việc> 4000H 
  • Chênh lệch áp suất ban đầu <0,02MPA
  • Lượng dầu dư <3PPM
  • Thời gian làm việc> 4000H 
  • Chênh lệch áp suất ban đầu <0,02MPA
  • Lượng dầu dư <3PPM
Mô hình Kaeser Bộ lọc gốc
AS25 / 26/30/35  6.2011.0
AS31 / 36/44/47  6.2011.0  
AS31 / 36/44/47 MỚI  6.2011.0
ASD32 / 37/47/57  6.3669.0
ASK27 / 32/35  6,3789,0
AT3 / 4/8/8/11  6.2024.0
AT19 / 26  6.2008.0
AT31 / 36/47  6.2011.0
AT31 / 36/47 MỚI  6.2011.0
BS44 / 50/51/60/61  6.2012.0
BS51 / BS61 MỚI  6.1960.0
BSD62 / 72/81  6,3569,0
BSD62 / 72/81 MỚI  6,3569,0
CS75 / 76/90/91/120/121  6.2013.0
CS76 / 91/121 MỚI  6.2013.0
CSD82 / 102/122  6,3571.0
CSD82 / 102/122 MỚI  6,3571.0
CSDX137 / 162  6,3623.0
D120 / 150/180  6.2014.0
DS140 / 170/200/220  6.2014.0
DS141 / 171/201/241  6.2132.0
DSB140 / 141/170/200/220  6.2014.0
DSB141 / 171/201/241/281      6.2132.0
DSD141 / 171/201/241/281NEW  6,3535,0
DSG140 / 170/200/220    6.2014.0
ES240 / 250/280/300          6.2015.0
ES440       6.2017.0
ESB250 / 300                 6.2015.0
ESD251 / 301/351/361 MỚI    6.3559.0
ESD441  6.3559.0
ESD441 MỚI    6.3559.0
ESG240 / 250/280/300    6.2015.0
FS360 / 440    6.2017.0
FS360 / 440NEW  6.2134.0
FSD360 / 440  6.2015.0
FSG360 / 440    6.2015.0
FSG560 / 440    6.2015.0
GS590 / 440     6.2134.0
HS690 / 760     6.2134.0
  6.4272.1
  6.1730.1
  6.3568.0
  6.3792.0