Máy hút nhựa tự động

Liên hệ: 0914 003 470 để nhận báo giá
Máy hút nhựa tự động, tự động hút nhựa lên phễu, hút đầy thì dừng, hết liệu thì kêu báo động. Hoàn toàn tự động, thao tác đơn giản dễ lắp đặt và bảo trì.
Thích hợp hút các loại nhựa hạt, phế loại nhỏ, không thích hợp hút bột. 
Máy hút nhựa tự động, tự động hút nhựa lên phễu, hút đầy thì dừng, hết liệu thì kêu báo động. Hoàn toàn tự động, thao tác đơn giản dễ lắp đặt và bảo trì.
Thích hợp hút các loại nhựa hạt, phế loại nhỏ, không thích hợp hút bột.