Bộ lọc dầu thay thế

Liên hệ: 0914 003 470 để nhận báo giá
  • Thời gian làm việc> 2000H 
  • Chênh lệch áp suất ban đầu <0,02MPA
  • Lượng dầu dư <3PPM
  • Thời gian làm việc> 2000H 
  • Chênh lệch áp suất ban đầu <0,02MPA
  • Lượng dầu dư <3PPM
tên sản phẩm bộ phận gốc mô hình coolworks
lọc dầu W719 / 5 WY 034 126 076
lọc dầu W920 TẠI 034 097 096
lọc dầu W940 WY 001 140 096
lọc dầu W950 WY 001 177 096
lọc dầu W962 WY 001 212 096
lọc dầu WD962 WY 001 212 096
lọc dầu W11102 WY 118 260 108
lọc dầu W1374 / 2 WY 114 177 135
lọc dầu W1374 / 4 112 112 135
lọc dầu W13145 / 3 112 112 135 135
lọc dầu WD13145 112 112 135 135