Bình tích khí 230L

Liên hệ: 0914 003 470 để nhận báo giá
Bình tích khí 230L

Kích thước: 1,7×0,45m
Áp hoat động: 8kg/cm2
phụ kiện: Van an toàn, van xả và đồng hồ áp

Bình tích khí 230L
​Kích thước: 1,7×0,45m
Áp hoat động: 8kg/cm2 
phụ kiện: Van an toàn, van xả và đồng hồ áp